Mediation

Onze missie

De missie van 50+ carrière is om ervaren werknemers aan het werk te houden of weer te krijgen.

Naast coaching treedt 50+ Carrière ook steeds vaker op als mediator voor werknemer en werkgever. Niet zelden worden we geconfronteerd met verstoorde relaties tussen werkgever en werknemer, zoals bij:

 • ziekmelding door een conflict;
 • onduidelijkheid over functioneren;
 • energie verslindende onderhandelingen.

Hier gaat veel negatieve energie in zitten. Energie die beter aangewend kan worden in het loopbaanvervolg en voortzetten van de onderneming. Aan de hand van een deskundig en ervaren mediator brengt 50+ Carrière u bij elkaar om het conflict samen op te lossen. 

'Om met de juiste energie uw loopbaan of onderneming voort te zetten'

Mediation

Wat doen wij als mediator om uw conflict te helpen oplossen?

 • We spreken met alle betrokkenen af volgens welke spelregels het bemiddelingstraject zal verlopen. Het gaat hierbij om rolverdeling, wijze van communiceren, verslaglegging en de termijn waarbinnen de bemiddeling zal plaatsvinden; het eerste doel is om verstoorde communicatie te herstellen en tot oplossingsgerichte gesprekken te komen;
 • We brengen een gespreksstructuur aan en bewaken deze zodat de afgesproken termijn voor de bemiddeling kan worden behaald. Doorgaans zijn 3 – 5 gesprekken voldoende;
 • We zorgen dat de relevante feiten, standpunten en belangen van de partijen op tafel komen en horen wat iedereen wil bereiken.
 • Op basis daarvan onderzoeken wij met beide partijen welke oplossingen haalbaar en acceptabel zijn voor betrokkenen. Waar nodig brengen wij vanuit onze expertise en ervaring suggesties en voorstellen in;
 • We leggen de bereikte oplossingen vast in een verbeterplan of een vaststellingsovereenkomst.

Voorkomen van conflicten

Het is natuurlijk wenselijk om conflicten te voorkomen. Met een aantal praktische stappen moet dat lukken.

Duidelijke en regelmatige communicatie en goede afspraken maken over te bereiken resultaten dragen in grote mate bij aan een positief werkklimaat. Een werkklimaat waarin conflicten uitzonderlijk zijn en tijdig kunnen worden voorkomen.

De traditionele beoordelingscyclus wordt vaak onvoldoende serieus genomen en de populariteit van het beoordelingsgesprek is soms zeer laag.

Wij adviseren u graag over een ‘up to date’ gesprekscyclus die aan de huidige verwachtingen van uw werknemers en uw organisatie voldoen en positief bijdragen aan het succes van uw onderneming en de ontwikkeling van uw medewerkers.

Uitgangspunten

 • Een belangrijke rol voor werknemers; zij moeten in hoge mate ‘onwership’ voelen voor hun eigen ontwikkeling;
 • Een gesprekscyclus die past bij uw cultuur, manier van werken en grootte van de organisatie. Maatwerk zonder poespas;
 • Een goede vastlegging van SMART afspraken en ontwikkeldoelen zodat deze kunnen worden opgevolgd;
 • Inzicht in de ontwikkeling van de medewerkers en hoe deze aansluiten op de doelen en ambitie van de organisatie, nu en in de toekomst;
 • Goede uitleg en training van de procedure voor managers, HR en de werknemers om de procedure en gesprekken zo goed mogelijk te voeren en vast te leggen;
 • Advies over eventuele IT oplossingen om het proces te ondersteunen.

Mr. Brent Kooreman

Brent Kooreman begeleidt het mediation-proces als ervaren HR manager die vanuit de praktijk veelvuldig met dit soort situaties te maken heeft gehad. Hij bereidt de gesprekken voor, maakt eventueel de verslagen en zorgt dat die in de juiste begrijpelijke stijl zijn geschreven en denkt mee over passende oplossingen. Een goed proces voorafgaand aan het mogelijke ontslag maakt het proces minder pijnlijk en voorkomt onnodige kosten in een later stadium. En mocht het zover komen, dan is het wenselijk dat een medewerker met opgeheven hoofd de organisatie verlaat, zodat hij een ‘ambassadeur’ blijft van uw organisatie. 

'Voor een goede procedure, nu en in de toekomst'

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en expertise? Mail ons op info@50pluscarriere.nl of bel: 

telephone icon red085-3035317

Image