Duurzame inzetbaarheid

We werken allemaal langer door tot 67 jaar en steeds meer werkgevers beseffen dat investeren in de grote groep ervaren werknemers van groot belang is voor het rendement van de organisatie.

Ook de arbeidsmarkt is krap en iedereen is nodig in het proces. Om ervaren werknemers productief en met plezier aan de slag te houden heeft 50 Carrière voor u de benodigde expertise in huis en ook voor uw organisatie programma's op maat.

Image

Wat is duurzame inzetbaarheid?

We geven toe, duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. We brengen met TNO onderscheid in vier hoofdbestandsdelen:

 • Gezondheid: In hoeverre ben je mentaal en fysiek goed in staat het werk (te blijven) doen?
 • Kundigheid: Heb je de benodigde kennis en het vermogen om bij te blijven? Hoe wendbaar ben je nu en in de toekomst? Intern of extern?
 • Betrokkenheid: In hoeverrre ben je gemotiveerd en tevreden met je werk?
 • Stabiliteit: hoe is je balans werk - privé?
Image

Trainingen 'Ervaring werkt'

Onze trainingsprogramma's zijn maatwerk en helpen u het rendement van uw organisatie te verbeteren.

1

Eigen regie houden in een snel veranderende wereld.

Voor ervaren werknemers die de regie willen houden.

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Wat kan je zelf doen om de regie en je werkplezier te houden en wat verwacht je van de organisatie? 

Waar heb je invloed op? Wat zijn je drijfveren? En hoe blijf je bij en nieuwsgierig? Wat wil je en wat ga je doen in de toekomst?

Krijg antwoorden op al deze vragen en maak een plan voor je loopbaanvervolg. 

2

Vitaliteit en energie.

Langer doorwerken vraagt ook iets van je fysieke en mentale gezondheid.

Vraag je je zelf wel eens af, 'voor wie wil ik jong blijven?' De meeste werknemers noemen hun partner, hun kleinkinderen of voor zichzelf. Weinigen noemen hun werkgever. Toch is het fijn als je ook op je werk je gezond voelt.

Hoe ga je nu je iets ouder bent om met je voeding, jezelf opladen, beweging, stress en mantelzorg? Hoe kan je je gedrag sturen?

Laat je zelf inspireren op onze workshop Vitaliteit en energie en werk gezonder langer door.  

Image
3

Wat is jouw kracht en rol in het team?

Voor werknemers en teams.

Hoe fijn is het als je wordt aangesproken op je talenten en vaardigheden. Wie je bent, wat je goed kunt en welke talenten je van nature in huis hebt, spelen een steeds grotere rol in dynamische werkprocessen en teams.

Door je kracht te onderkennen en te delen met elkaar, zien jij en je collega's in welke rol je voor jouw organisatie en collega’s van toegevoegde waarde kan zijn. En je werkplezier stijgt navenant.

4

Masterclass voor leidinggevenden.

Voor leidinggevenden en HR.

De gemiddelde leeftijd op de werkvloer neemt toe. Welke rol spelen ervaren medewerkers in de organisatie? Hoe krijg je (meer) inzicht in hun kracht? Wat werkt wel en wat niet in de aansturing? Hoe houd je iedereen fit en je bezetting compleet?

Met deze training krijg je nieuwe inzichten en handvatten in duurzame inzetbaarheid waarmee je direct en concreet aan de slag kunt.

Instrumenten

 • Duurzame inzetbaarheidsscan: voor inzicht in je bevlogenheid, persoonlijke flexibilteit, balans werk-privé, werkvermogen en ontwikkelmogelijkheden.

 • Je arbeidsmarktwaarde:Voor een objectieve berekening van je kansen en waarde op de arbeidsmarkt onder andere op basis van je functie, opleidingsniveau, leeftijd en de regio waarin je woont.

 • PAGO, PMO of MTO: Complete scans als input vooraf en meting achteraf van het effect van onze programma's.
Image
Image

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019

Het zal u niet ontgaan zijn, maar de EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden. De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is in het leven geroepen om dat beter te laten verlopen.

De subsidie is voor de co-financiering (50%) van de kosten van een externe adviseur zoals 50+ Carrière, als bureau al sinds 2004 gespecialiseerd in de participatie van ervaren werknemers.

Het volgende tijdvak is van 8 t/m 12 april 2019.

Voorwaarden ESF subsidie

De subsidie moet betrekking hebben op het bevorderen van:

 • Gezond en veilig werken waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. 50+ Carrière heeft de afgelopen jaren daar meerdere malen een seminar over georganiseerd;
 • Interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, iets wat we als sinds 2004 nastreven voor ervaren werknemers.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet u minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest). De directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om het opstellen van een advies met implementatieplan en het begeleiden bij het implementeren van een advies.

De subsidie is per project en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie €12.500,- bij een bedrag van €25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal €12.000 (ex. btw) te bedragen.

Image

Waarom met ons een aanvraag doen? 

 • Met onze expertise verloopt de aanvraag en uw project volledig binnen de kaders en bereikt u de gewenste resultaten.
 • Met ons programma 'ervaring werkt' kunnen we uw organisatie helpen de gewenste doelstellingen te bereiken.
 • We werkten al voor grote opdrachtgevers in meerdere branches.

Meer informatie

Alles wat we doen is maatwerk. Bent u benieuwd wat 50+ Carrière voor u kan doen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en / of een afspraak.

De KOBA-DI

Duurzame inzetbaarheid is een nogal breed begrip. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid wordt met de KOBA-DI eindelijk tastbaar en meetbaar. De KOBA-DI helpt u met de juiste prioriteiten te stellen, resultaat te tonen en meer draagvlak in de organisatie te krijgen. De KOBA-DI is in 2016 door TNO ontwikkeld. Met dit heldere en eenvoudige instrument krijgt u:

 • Inzicht in kosten en baten van duurzame inzetbaarheid van uw bedrijf
 • Een zeer gebruiksvriendelijk en transparant overzicht
 • De enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland

U krijgt in drie stappen inzicht in het rendement van uw investering in duurzame inzetbaarheid:

1

De analyse meet eerst waar bij uw organisatie mogelijk rendementsverlies (verspilling) optreedt aan de hand van vier thema's die productiviteit beïnvloeden, zijnde gezondheid, vakkennis, motivatie en balans werk-privé.

2

Vervolgens kunt u een vergelijking maken met uw sectorgenoten en uw eigen doelstellingen en beleid bepalen.

3

De analyse toont tot slot wat het rendement zal zijn van uw beleid en van de in te zetten maatregelen in vijf clusters; cultuur & leiderschap, gespreksvoering, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en gezondheid.

Image