Loopbaan 67, Langer doorwerken (g)een probleem

Langer doorwerken tot 67 jaar doet een beroep op ons allen. Organisaties, technologie en maatschappij veranderen steeds sneller. Terwijl werknemers ook veranderen. Aan ervaren werknemers worden hoge eisen gesteld om bij te blijven, langer door te werken en mee te gaan met veranderingen.

Ook vaak jongere leidinggevenden komen op onontgonnen terrein waar het gaat om aansturing en stimulering van een steeds groter wordende groep ervaren werknemers. 

Komt daarbij dat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, dan is het duidelijk dat de aanwezigheid van ervaren werknemers mogelijkheden biedt om de organisatie draaiende te houden. 

Het is van belang dat werknemers plezier houden in hun werk en inzetbaar blijven. Eigen regie in hun ontwikkeling is daarbij van belang. Om wendbaar en weerbaar te blijven in hun loopbaan biedt ons traject ‘Loopbaan 67’  inzicht en richting.

Image
Image

Workshop 'Loopbaan 67' voor leidinggevenden

De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt vaak in combinatie met lange functieduur. We werken langer door. Ervaren (50+) werknemers zijn loyaal en gemotiveerd maar kunnen afwachtend zijn bij veranderingen of vernieuwing. 

Vragen waar HRM mee te maken krijgt zijn veelzijdig: Hoe blijven ze betrokken en gemotiveerd? Wat drijft ze en hoe kunnen we de gesprekscyclys beter inrichten? Zijn ze voldoende ‘bij’ en houden ze het fysiek goed vol? Hoe voorkomen we dat ze hun tijd uitzitten? 

Bij 50+ Carrière geloven we in de kracht van de ervaring en 'prikkelen in plaats van ontzien'. Ervaren werknemers willen voor vol worden aangezien. Door meer Eigen Regie, blijven leren en rouleren krijgt de organisatie de sleutel tot gemotiveerd langer doorwerken.

Workshop programma:

Leidinggevenden zullen in een sessie van drie uur bewust worden van de kracht van de ervaring en hun rol daarin. We gaan in op:

 • Oplopende pensioenleeftijd;
 • Generatieverschillen en hoe daar mee om te gaan;
 • De gesprekscyclus en daarmee het stimuleren van ontwikkeling;
 • De 50+ Carrière ontwikkel-matrix;
 • Voorwaarden voor het nemen van Eigen Regie;
 • Richting van de organisatie;
 • Ruimte om regie te nemen;
 • Ruggensteun van collega's en leidinggevenden.
Image
Image

Workshops 'Eigen Regie' voor werknemers

Steeds meer organisaties zijn van mening dat jong en oud van grote meerwaarde zijn nu en in de toekomst. Maar nu we langer gaan doorwerken, rijst de vraag, hoe kunnen we dat het beste doen? Worden het werk of de veranderingen op een gegeven moment lastig vol te houden? Welke plannen zijn er en heeft u als werknemer? Wat kunnen we als organisatie verbeteren en waar neemt u zelf de regie?  

In een interactieve workshop gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid voor de 2de helft van uw loopbaan wordt u meegenomen in het nemen van de regie.

U staat aan het roer want het is uw loopbaan. U gaat aan de slag met het in kaart brengen van het verloop van uw loopbaan, uw drijfveren, uw talenten en stijl, omgaan met veranderingen en uw vitaliteit. We gaan met elkaar in gesprek over uw ontwikkelwensen en het achterhalen wat ieders rol is in het proces. Na afloop bent u zich meer bewust van uw mogelijkheden en hoe daar invulling aan te geven.

Het programma bestaat uit twee workshops van drie uur.

 • Wat betekent eigen regie nemen?
 • Waar heeft u invloed op en wat kunt u sturen?
 • Wat wilt u en kunt u en waar heeft u plezier in?
 • Hoe zet u uw talenten optimaal in en krijgt u energie van uw werk?
 • Hoe kunt u zichzelf blijven ontwikkelen, blijven leren en fit blijven ?
Image
Image
1

Eigen Regie over uw loopbaan

Deel 1:

 • We starten met de cirkel van invloed van Covey en gaan in op de zaken waar u als medewerker wel of geen invloed op hebt.
 • Aan de hand van onze 50+ Carrière loopbaankaart gaan we in op bepalende momenten in uw loopbaan en in hoeverre u daar zelf invloed op heeft gehad en hoe het uw enthousiasme heeft beïnvloed.
 • Wat waren en zijn uw drijfveren? Kent u ze? Wat beweegt u?
 • Hoe gaat u om met veranderingen? Steeds lastiger of juist makkelijker?
 • Wat is uw persoonlijke stijl en talent? In deze oefening doen we een kleurenanalyse van Jung. Hiermee krijgt u inzicht in uw talenten en het gedrag van uw collega's.
 • Blijft u leren? Of doet u veel werk op de automatische piloot? We gaan in op uw leervermogen en het belang van blijven ‘leren’ op de werkvloer.

Het eerste deel sluiten we af met een aanzet voor een ontwikkelpunt voor uw loopbaanvervolg.   

2

Uw toekomst

Deel 2:

Langer doorwerken vraagt planning en vooruit kijken. In het tweede deel gaan we in op:

 • Pensioenkeuzes. Zijn er mogelijkheden de pensioenleeftijd eerder in te laten gaan en wat kost u dat dan?
 • Gezondheid en energie. Hoe gaat u nu u iets ouder bent om met uw energie, uzelf opladen, beweging, stress en mogelijke mantelzorg? Hoe kunt u uw gedrag sturen?
 • We bespreken met elkaar mogelijke loopbaanplannen en de stappen die ieder voor zich wil zetten. Hoe zet je plannen om in actie? Hoe communiceer je en krijg je support?

Laat u zelf inspireren op onze workshop 'Eigen regie' en werk met plezier door.  

Image

Deelnemers over de workshops

 • ‘Ben heel benieuwd wat we als organisatie hiervan gaan merken. Durven we de regie te nemen? Fijn dat leeftijd zo positief wordt benaderd. Waren fijne bijeenkomsten waar mensen zich veilig voelen’.

 • ‘Positief; wat praktische oefenopdrachten / gesprekstechnieken had me leuk geleken.

 • ‘Een goede en fijne workshop. Ik vond het leuk om te ervaren dat ik best wel mijn eigen regie heb zonder dat ik het zelf wist’.

 • ‘Mag best dieper op zaken ingaan, dus iets langer duren’.

 • ‘Vond het mooi om een workshop te doen over ‘jezelf’ en dit in klein verband te delen met je collega’s‘.

 • ‘De eerste workshop die door mij als zeer nuttig en positief wordt ervaren. Geweldig! Tip zou zijn om de driehoeksverhouding te oefenen in groepjes. Ik zou het fijn vinden als ’t langer zou duren, meerdere dagdelen of dagen’.

 • ‘Zet goed aan tot nadenken en verder doordenken over je carrière. Fijn om met elkaar te doen. Hartstikke bedankt!’

 • ‘Ik vond het een prettige cursus, mede door de groep was iedereen ‘open’. Fijne tips, maar ik vraag mij af of het voldoende opgepakt wordt. Nemen wij steeds zelf ‘eigen regie’? Houd mensen aangehaakt’.

 • ‘Prettige atmosfeer, fijne ruimte, heel fijn om met collega’s uit verschillende windstreken in zo’n gesprek te zitten’.

 • ‘Suggestie: Laat een onderdeel verzorgen door eigen P&O medewerkers. Aanbod voor een persoonlijk vervolgen gesprek met de leidinggevenden of P&O gekoppeld aan de cursus’.

 • ‘Voor mij is de workshop heel leerzaam geweest. Ik ben heel diep in mezelf gaan kijken wat ik nu echt wil deze laatste periode en ik heb hierdoor ingezien dat niet het werk het meest belangrijk is. Door mijn ziekt heb ik steeds gedacht dat ik, als ik maar weer kon werken, het allemaal goed zou komen. De workshop heeft me geholpen om de beslissing te nemen iets minder te gaan werken en proberen meer te genieten van alle dingen die in mijn privéleven plaats vinden. Het leven is een leerproces en ik leer nog steeds. Dank voor jullie dat ik dankzij de workshop weer een stukje wijsheid heb opgedaan’.
 • "Iedereen van 55+ zou verplicht iedere 5 jaar een plan inzake de vitaliteit moeten maken: Hoe hou ik het vol op de route 67+? Gespreksonderwerpen: Voordelen van vroegpensioen / mogelijk minder arbeidsuren en betere verdeling cq. andere werkzaamheden kunnen overwegen. Vaak zijn de mogelijkheden niet bekend".

 • "Ik ben tevreden over de workshop. Vanuit mijn lidmaatschap bij de OR zal ik anderen zeker aansporen om gebruik te maken van de workshop. Ik ben verder benieuwd wat er gaat gebeuren met jullie advies/vragen aan de bestuurder cq HRM over een veel breder beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid. Het is m.i. nodig om mandaat te krijgen t.a.v. verdere stappen op dit gebied, t.b.v. de medewerkers en niet op de laatste plaats voor de bestuurder zelf. Ik denk dat er een positief effect is op het ziekteverzuim als hierin wordt geïnvesteerd in de komende jaren. Succes met jullie werk en dank voor de workshop"!

 • "Ik vond het een workshop die in een ontspannen sfeer plaats vond, dit was met name door de wijze waarop jullie het leidden".

 • "Met name de tweede bijeenkomst bevatte voor mij interessante informatie. Prettig (en soms verrassend) om de verhalen van collega’s te horen. Goed om je te realiseren waar je nu staat in je loopbaan en of en wat je nog wilt".

 • "Goed om inzicht te krijgen in je eigen ik. En ook nodig om de 2de dag goed in te kunnen. De 2de sessie was echt veel meer gericht op de toekomst en zeker het onderdeel pensioen was verhelderend. Eigenlijk zijn 2 sessies veel te kort".

 • "Heel duidelijk is het dat je zelf alles moet regelen, heft in eigen handen moet nemen. Mooi zoals jullie alles aangeven, duidelijk zijn, weinig onzinnig uitweiden. Het enthousiasme druipt ervan af".